BMAT Eindhoven

Eindhoven University is the latest educational establishment to join the list BMAT-requiring universities. We recommend students and parents to thoroughly read their website for more information on how they will use the BMAT as part of the selection procedure for Biomedical Engineering (“Biomedische Technologie en major Medische Wetenschappen en Technologie”). It’s a proven fact that with entrance exams like the BMAT, your performance depends on the amount you have practised and exam technique. Feel free to join our BMAT courses prior to 10 February 2018 (BMAT exam date) by registering yourself via: bmatcrashcourses.eventbrite.nl

We have included a text from the official Eindhoven University website below!

“Voor collegejaar 2018-2019 stelt de TU/e een bovengrens voor het aantal studenten in voor de majors Biomedische Technologie en Medisc

he Wetenschappen en Technologie. Er zal één selectie voor de major Biomedische Technologie en major Medische Wetenschappen en Technologie zijn, omdat ze tot dezelfde bacheloropleiding behoren.

Het maximum aantal studieplaatsen voor collegejaar 2018-2019 voor de bacheloropleiding Biomedische Technologie (beide majoren) is vastgesteld op 225, om zo de beste kwaliteit onderwijs aan onze studenten te kunnen blijven bieden.

De selectie gebeurt op basis van twee criteria: je gemiddelde 5 vwo-cijfer en de resultaten van de Biomedical Admission Test (BMAT).”

Source of image and text: https://www.tue.nl/studeren/tue-bachelor-college/bacheloropleidingen/medische-wetenschappen-en-technologie/toelatingseisen/

Apply to Kan Do Med’s BMAT course in 2017-2018: