Course information

Biomedical Admission Test – een nieuwe Engelstalig toelatingstoets

Het BMAT examen is noodzakelijk voor de volgende studies:

  • Leiden University Medical Center (LUMC)Medicine, Biomedical Sciences
  • TU Delft/LUMC/Erasmus MCClinical Technology
  • TU DelftNanobiology
  • University of Twente
    • Technical Medicine
  • Wageningen University
    • Nutrition and Health

ALGEMENE INFORMATIE

De BMAT is een twee uur durende, test met pen en papier, verdeeld in drie secties. Het vereist niet een heleboel extra studeren en het is een test van vaardigheden en kennis, die de leerlingen worden geacht al te hebben,

Sectie 1: bekwaamheid (Aptitude) en vaardigheden

Wat test het: Algemene vaardigheden in probleem-oplossen, het begrijpen van argumenten, data-analyse en interpretatie.

Sectie 2: wetenschappelijke kennis en toepassingen

Wat test het: het vermogen om wetenschappelijke kennis toe te passen, die al behandeld is in Natuurwetenschappen en wiskunde op school tegen de leeftijd van 16 jaar (bijvoorbeeld GCSE in de UK en IGCSE internationaal)

Wat test het: Het vermogen om ideeën te selecteren, ontwikkelen en organiseren en om deze te communiceren in schrijven, bondig en effectief.

Sectie 3: Schrijftest
Een schrijftest uit een keuze van vier vragen

Hoe wordt de BMAT berekend?

Vragen in secties 1 en 2 zijn elk 1 punt waard. De totale “ruwe”” punten voor elke sectie worden omgezet op de BMAT-schaal, die loopt van 1 (laag) tot 9 (hoog). Typische BMAT-candidaten halen ongeveer 5.0, ongeveer halverwege de markering. De beste candidaten scoren ongeveeer 6.0 en enkele bijzonder goede candidaten scoren hoger den 7.0

De gemiddelde Sectie 1 en Sectie 2 scores voor succesvolle Oxford en Cambridge aanmeldingen lijken ongeveer om de 6.1 markering te zitten.

Schrijftest in sectie 3 worden beoordeeld door twee examinatoren. Elke examinator geeft twee scores – een voor de kwaliteit van de inhoud (op een schaal van 0-5) en een voor de kwaliteit van het geschreven Engels (op de schaal A, C,E)’

Het combineren van de scores voor Sectie 3: als de twee markeringen voor inhoud hetzelfde zijn of niet meer dan een markering verschillen, krijgt de candidaat het gemiddelde van de twee markeringen. Als de twee markeringen voor geschreven Engels hetzelfde zijn of niet meer dan een punt verschillen, worden de scores gecombineerd zoals: AA=A, AC=B, CC=C,CE=D en EE=E.

Bijvoorbeeld: een schrijftest die een 4C oplevert bij de ene examinator en een 4A bij de andere levert een eindscore op van 4B. Geeft de ene examinator 3C en de andere 2C voor een schrijftest dan krijft de candidaat 2.5C.

Als er een grotere discrepantie is in de markeringen worden de schrijftests voor een derde keer gemarkeerd en de uiteindelijke score wordt gecheckt door de Senior Assessment Manager.

Doel van de cursus

We gaan eens serieus bekijken hoe we de BMAT benaderen en dat proces stap voor stap analyseren – veel studenten gaan namelijk naar het examen met slechte gewoontes and pakken de vragen langzaam en inefficiënt aan. Er is een duidelijke benadering (die we je zullen geven), die je kansen van het halen van een sterke score vergroot – maar het is aan jou om je voordeel te doen met methoden en om effectief te oefenen.

We gebruiken deze dag met het bekijken van de drie secties en we gaan de beste manieren om de verschillende vragen, die jaar na jaar verschijnen, te benaderen. Binnen elke sectie behandelen we de belangrijkste dingen en die je direct kunt toepassen in de praktijk en die je kunt gebruiken om je score op de dag van het examen omhoog te halen. We gaan eerst door de basis-strategieen en technieken en daarna werken we met praktijkvragen. Omdat dit tenslotte een interactieve cursus is wordt van jou verwacht dat je de vragen beantwoordt onder examenomstandigheden en dat je bijdraagt aan de klasse-discussie. Vraag je instructeurs alles wat je maar wilt – zij gaan door de beste benadering voor elke vraag en geven ook elk extra advies dat zij hebben.

Hier zijn enkele van de belangrijkste dingen waarmee we te maken hebben gedurende deze cursus:

Basisinformatie en format

Dit is een belangrijk gebied – we behandelen het basisformat van iedere sectie en verzekeren ons ervan dat je begrijpt wat getest wordt. Het is belangrijk dat je precies weet wat er aan komt op de dag van de test!

Timing en Pacing

De strikte tijdslimiet is een van de grootste uitdagingen voor de candidaten. Veel mensen die de test doen merken dat ze tijd verliezen bij elke sectie als ze de test doornemen en kunnen niet alles beantwoorden , waardoor ze makkelijke onderdelen missen. De meeste candidatrn hebben geen moeite met het oplossen van het merendeel van de vragen, maar de belangrijkste problemen zijn het re sultaat van intense druk en tijdgebrek. Deze cursus zal duidelijk maken wat de beste timings zijn waar je je bij iedere sectie aan moet houden en we zullen proberen je te adviseren over de beste manieren om je tijd optimaal te gebruiken voor de vragen.

Vragen-categorieen

Als je je bewust bent van de verschillende categorieën van vragen kun je op de verschillende te testen gebieden anticiperen. Bovendien helpt het je je te concentreren op je zwakheden gedurende je oefeningen. Hoe meer je de verschillende categorieën oefent des te meer ben je vertrouwd met het examen en des te sneller kun je elke vraag beantwoorden.

Hoe deze cursus het beste te gebruiken

Wees er op voorbereid je benadering te veranderen

Er zijn verschillende manieren om de BMAT te benaderen en de beste methoden zullen je helpen om de manier waarop je je tijd besteedt aan elke vraag te optimaliseren. Sommige studenten voelen zich ongemakkelijk als zij de manier waarop zij vragen benaderen veranderen – probeer je te houden aan de strategieën die we je leren en bekijk goed onze uitgewerkte oplossingen. Als je je ongemakkelijk voelt of in de war raakt, laat dat dan weten aan onze instructeurs.

Pas de strategieën toe bij je oefenen

Misschien voel je je overweldigd door de informatie, tenminste in het begin, maar na ongeveer een week zul je je meer op je gemak voelen met het gebruiken van de methoden en je zult zeker resultaten zien. Sommige technieken kunnen onmiddellijk worden toegepast maar bij anderen duurt dat wat langer. Hoe goed je de technieken integreert zal afhangen van de kwaliteit en de kwantiteit van je oefenen (waarbij wij je zullen helpen).

Gebruik je instructeurs zo goed mogelijk

We hebben veel ervaring – de meeste van ons hebben de BMAT al jaren onderwezen, wees dus niet bang om vragen te stellen. Je hebt misschien een vraag over iets in dit boek of wil misschien verduidelijking hebben gedurende de cursus zelf.

BMAT COURSE BOEK EN OEFENOPGAVEN

Bij de BMAT wordt getest op leerstof die op de middelbare school behandeld is. Met ons boek krijg je een goede samenvatting van het leermateriaal van de BMAT toelatingsexamen. Door oefentoetsen te maken raak je gewend aan de manier waarop vragen in de BMAT examen worden gesteld. Omdat de toets in het Engels afgelegd moet worden, is het boek ook in de Engelse taal. Dan kun je alvast oefenen met Engelse termen. Het gaat niet alleen om de moeilijkheid maar ook om hoeveel vragen je kunt beantwoorden in de korte tijd die je bij de BMAT test hebt. Je moet de stof goed kennen om niet in tijdnood te komen. Door je slim voor te bereiden voor de toets, door vroeg ermee te beginnen en door last-minute stress te vermijden kun je een heel eind komen bij de decentrale selectie. Ons team raadt jullie echt aan om ons boek te kopen!

Het boek bevat naast de mogelijke vragen ook theorie en basiskennis van de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie. Het boek is een samenvatting van alle kennis die we meegeven tijdens onze cursus. De mogelijkheid om het boek apart te bestellen heb ik opgericht na een vraag van een moeder van een scholier: ‘Mijn kind zit in de vijfde klas en wil straks gaan studeren in een vak waarvoor het BMAT examen vereist is. Mijn kind is bang dat er in het eindexamenjaar weinig tijd is om de BMAT voor te bereiden. Ik zou graag nu al het boek willen bestellen, dan kan de cursus zelf in het volgende jaar gedaan worden.’

Na bestelling wordt het BMAT Crash Course Book van de BMAT course, per post thuis gestuurd (de prijs is inclusief verzendkosten). Voor de cursus zelf zijn andere links beschikbaar. Je kunt contact opnemen met bmatholland@gmail.com voor de links.

Houd dit boek bij de hand

Hopelijk vormen de methoden in deze cursus een solide basis voor toekomstig oefenen, je moet het dus je hele studie kunnen gebruiken!